China microcirculation society neurodegenerative disease Specialized Committee Youth Committee was formally established

Upload time:2017-02-23 Browse:

October 15th in Beijing, Chinese society of microcirculation neurodegenerative diseases of the formal establishment of the Youth Committee of the Specialized Committee, in the country by experts and peer recommendations were elected 154 members of the National Youth Committee, Institute of Chinese microcirculation neurodegenerative disease Committee of the Standing Committee and Deputy Secretary General Xing Yan was appointed director of the Institute Professor of youth committee, at the same time in the election the Xiangya Hospital, Peking University Hospital, Dr. Sun Wei, Dr. Guo Jifeng, Xuanwu hospital, General Hospital of China Aviation, Dr. Tang Yi, Dr. Wang Lin, Dr. Zheng Dongming, deputy director of the Shengjing Hospital, the youth committee marks the establishment of neurodegenerative diseases of Specialized Committee is booming, with more young comrades, will make the Committee more vibrant. Members have said they will further make the greatest efforts for the development of the commission!
Xing Yan, chairman of the Committee at the meeting conducted a report on the work of the Preparatory Committee for the preparation of the green, and planning the next step in the development of the commission. At the same time, the 5 vice chairmen of their own academic and scientific research results were reported, and report on the construction of the green committee ideas and suggestions. Neurodegenerative disease committee chairman Professor Li Yanfeng was invited to speak to the Youth Committee raised high expectations.
.
Xing Yan, chairman of the committee report on the work of the preparatory work and the next step
Professor Sun Wei, vice chairman
Professor Zheng Dongming, vice chairman
Professor Wang Lin, vice chairman
Neurodegenerative disease committee chairman Professor Li Yanfeng speech raised expectations
Guest chair, vice chairman of certificate
The establishment of the general assembly after the end of the contest, followed by the first youth forum and the doctors from Beijing, Xuanwu, Tianjin Huanhu Hospital, Xiangya Hospital of Hunan hospital and other 9 hospitals of young physicians show their outstanding achievements in scientific research, the forum invited the special committee of neurodegenerative diseases, Professor, chairman Li Yanfeng, vice chairman of Professor Ji Yong and Professor Li Xiaoguang, member of the Standing Committee and Professor Zhang Yi, Professor Liang Zhanhua member professor Cai Zhiyou as judges for review and guidance. Tianjin Huanhu Hospital Liu Shuai eventually won the first prize.
Professor Li Yanfeng awarded the certificate for the first prize winner Dr. Liu Shuai
Professor Ji Yong awarded a certificate for the two prize winner, Dr. Lian Tenghong and Dr.
Professor Guo Jifeng awarded the three prize for the doctor, Wang Haipeng, Dr. Wan Zhirong, a certificate of the
After the meeting, together with all the young members of the committee, the establishment of the youth committee and the first session of the young doctor forum successfully concluded.
The green committee members together with the special committee of experts.
China microcirculation society neurodegenerative disease Specialized Committee
List of youth committees
Chairman: Xing Yan
Deputy director: Guo Jifeng, Sun Wei, and so on, and so on, and so on, and so on, and so on, and so on, and so on, and so on,
A member of the Standing Committee: Cai Zhiyou, Chen Fei, Feng Xinhong, Gong Hui, on behalf of Guo Peng, Guo Yanjun, Jingjing, Jian Fan, Liu Shuling, Liu Zhiqin, Li Kai, Lu Jingjing, Qi Zhonghua, Qiu Feng, Qu Hongtao, Ren Tao, Shang Yanchang, Wen Sheng Chan, Tian Yan, Wan Zhirong, Wang Chunyan, Wang Dong, Wang Haipeng, Wang Han, Xie Yanchen, Yan Li, Shaw, German Yin Feng, Yu Jintai, Yuan Junliang, Zhang Jie, Zhang Lei, Zhao Yuying, Zhou Youting, Zou Zhangyu
The first forum of young doctors and papers
Winners
First prize Liu Shuai
Two prize even Teng macro, Sheng can
Three prize Guo Jifeng, Wang Haipeng, Wan Zhirong
Outstanding award is still Zhang Yong, Zhang Jie